Σκαφάκι Λαούτου Ν.1 (Παλίσανδρος - Κελεμπέκι)
Σκαφάκι Λαούτου Ν.2 (Καρυδιά - Κελεμπέκι)
Σκαφάκι Λαούτου Ν.3 (Τριανταφυλλιά - Κελεμπέκι)
Σκαφάκι Μαντολίνου N.1 (Παλίσανδρος - Σγουρό Κελεμπέκι)
Σκαφάκι Μαντολίνου N.2 (Μουριά - Κελεμπέκι)
Διάφορα Σκαφάκια
Σκαφάκι Μπουζουκιού 8άχορδου (Με κέντημα)
Σκαφάκι Μπουζουκιού 8άχορδου (Κελεμπέκι)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Κελεμπέκι-Καρυδιά)
Σκαφάκι Λαούτου Ν.3 (Ελληνική καρυδιά)
Διάφορα Σκαφάκια Μπαγλαμά
Διάφορα Σκαφάκια Μαντολίνου (Ελιά)
Σκαφάκια Μαντολίνου (Ελιά)
Σκαφάκι Μαντολίνου κουρμπωτό (Ελιά)
Σκαφάκι Βιολόλυρα (Ξανθιά Μουριά)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Πλατάνι)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Μαυρομουριά)
Σκαφάκι Μπαγλαμά (Μαυρομουριά)
Σκαφάκια Μπουλγκαρί (Μαυρομουριά)
Σκαφάκι Μπαγλαμά (Τριανταφυλλιά)
Σκαφάκι Λαούτου (Κελεμπέκι)
Λυράκι (Κελεμπέκι)
Γλώσσα Κρητικής Λύρας 3
Σκαφάκι Λύρας (Κελεμπέκι)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Έβενος)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Ελιά)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Δάφνη)
Σκαφάκι Τζουρά (Παλίσανδρος)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Ελληνική καρυδιά)
Σκαφάκι Μπουλγκαρί (με ντούγες)