Διάφορα Σκαφάκια Μαντολίνου (Ελιά)
Σκαφάκια Μαντολίνου (Ελιά)
Σκαφάκι Μαντολίνου κουρμπωτό (Ελιά)
Σκαφάκι Βιολόλυρα (Ξανθιά Μουριά)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Πλατάνι)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Μαυρομουριά)
Σκαφάκι Μπαγλαμά (Μαυρομουριά)
Σκαφάκια Μπουλγκαρί (Μαυρομουριά)
Σκαφάκι Μπαγλαμά (Τριανταφυλλιά)
Σκαφάκι Λαούτου (Κελεμπέκι)
Λυράκι (Κελεμπέκι)
Γλώσσα Κρητικής Λύρας 3
Σκαφάκι Λύρας (Κελεμπέκι)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Έβενος)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Ελιά)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Δάφνη)
Σκαφάκι Τζουρά (Παλίσανδρος)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Ελληνική καρυδιά)
Σκαφάκι Μπουλγκαρί (με ντούγες)
Σκαφάκι Μπουζούκιου 6άχορδου (Μαυρομουριά)
Μπουζούκι (Παλίσανδρος - Κελεμπέκι)
Σκαφάκι Λαούτου (Μαύρη Μουριά - Ελληνική Καρυδιά)
Σκαφάκι Τζουρά (Ξανθιά Μουριά)
Σκαφάκι Μπουζουκιού 8άχορδου (Παλίσανδρος)
Σκαφάκι Λαούτου (Κελεμπέκι - Τριανταφυλλιά)
Σετ μαντολίνου (κελεμπέκι)
Λύρα Γίγας
Σκαφάκι Λαούτου ν.5
Μάνικο-Καράουλο (έτοιμο)
Σκαφάκι Τζουρά (ξύλο ελιάς)