Σκαφάκι Μαντολίνου (σκαφτές ντούγες) 3
Σκαφάκι Μαντολίνου (σκαφτές ντούγες) 4
Σκαφάκι Μαντολίνου (ξύλο ελιάς)
Σκαφάκι Μαντολίνου (Ελληνική καρυδιά - Κελεμπέκι)
Μπουλγκαριά (Φλαμούρι σκαφτά)
Σκαφάκι Μπουζουκιού (6-χορδο) Παλίσανδρος
Σκαφάκι Λαούτου (Μαυρομουριά παλαιά)
Σκαφάκι Λαούτου (παλίσανδρος)
Σκαφάκι Λαούτου (Στεριανό)
Σκαφάκι Λαούτου (Βέγγε με ντεκορ τριανταφυλλιά)
Σκαφάκι Λαούτου (11-ντούγες) Αμερικάνικη καρυδιά
Σκαφάκι Λαούτου (9-ντούγες) Μάυρη μουριά
Μπουλγαρί (Μαύρη μουριά)
Σκαφάκι Λαούτου (9-ντούγες) ξανθιά μουριά
Σκαφάκι Λαούτου (ξανθιά Μουριά)
Σκαφάκι Λαούτου (Βέγγε)
Σκαφάκι Λαούτου (Βέγγε) 2
Σκαφάκι Λαούτου 6
Σκαφάκι Λαούτου 7 (9-ντούγες)
Σκαφάκι Λαούτου 8 (9-ντούγες)
Σκαφάκι Λαούτου (Ελληνική καρυδιά)
Σκαφάκια μπαγλαμά μινι (ελιά)
Μπουλγαρί (Μαύρη μουριά) 2
Αχλαδόλυρα τετράχορδη (κελεμπέκι)
Σύνδεση μάνικου με σκαφάκι
Σκαφάκι Λύρας (Ελληνική καρυδιά)
Κλειδιά Θρακιώτικης λύρας (ελιά)
Διάφορα Σκαφάκια από ελιά
Διάφορα Σκαφάκια Μπουζουκιού
Διάφορα Σκαφάκια Λαούτου