Λύρα Γίγας

Στις φωτογραφίες βλέπετε τη διαφορά με την κανονική λύρα.
Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας Λύρα Γίγας