Μαθητική Λύρα

Τιμή: 360 ευρό (με δοξάρι και ρετσίνι)

Τιμή: 400 ευρό (με δοξάρι, ρετσίνι και σκληρή θήκη)

Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα Μαθητική Λύρα