Μαντολίνο 4

Σκάφος: Κόντρα-πλακέ (μαύρο)

Καπάκι: Έλατο

Ταστιέρα: Παλίσανδρος

Καβαλάρης: Βέγγε

Κλειδιά:

 

Τιμή: 280 euro

Δώρο: Θήκη, πένες.
Μαντολίνο 4 Μαντολίνο 4 Μαντολίνο 4 Μαντολίνο 4 Μαντολίνο 4 Μαντολίνο 4 Μαντολίνο 4 Μαντολίνο 4 Μαντολίνο 4 Μαντολίνο 4