Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας)

Πλάτη: Kαρυδιά Μακεδονίας
Ντούγιες: 15
Μάνικο: 5 κόντρες
Κλειδιά: Grover
Φιγούρα: 1/4 ασετόπαστα
Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας) Μπουζούκι 8άχορδο (καρυδιά Μακεδονίας)