Προδιαγραφές Κρητικής Λύρας

Αυτό είναι το προσωπικό μου σχεδιάγραμμα για την κατασκευή της κρητικής λύρας.

Χρησιμοποιώ 2 κλίμακες*, η πρώτη είναι 28εκ. και η δεύτερη 28,5εκ.

(Κλίμακα* = Η απόσταση ανάμεσα στους δύο "καβαλάριδες".)

Προδιαγραφές Κρητικής Λύρας