Μετρητής πίεσης χορδής

  Κλίμακα         Συνολική ένταση: 
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής:
Νότα                                Διάμετρος                                Ένταση χορδής: